Day: ноември 1, 2023

КЛУЧНА РАНАТА ДЕТЕКЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА ЗА РАК НА ГРЛО НА МАТКА – ЖЕНИТЕ СЕ ТРЕТИРААТ СОГЛАСНО ЕВРОПСКИ МЕДИЦИНСКИ ПРОТОКОЛИ

Во Програмата за скрининг за рак на грло на матка за 2023 година, како и досега, утврдена е активност за матични гинеколози, кои во рамките на програмата можат да направат ПАП тест кај жени на возраст од 21 до 59 годишна возраст, кои три години немааат направено пап тест.  Во текот на годината пациентката која ќе се […]