Сектор за следење и унапредување на квалитетот на здравствените услуги

Сектор за следење и унапредување на квалитетот на здравствените услуги

Целите и задачите на Секторот за следење и унапредување на квалитетот на здравствените услуги се креирање и координирање на политиките на Министерството за здравство за континуирано унапредување на квалитетот на здравствената заштита. Методите кои Министерството за здравство преку овој сектор ги користи за остварување на овие цели се мониторирање на квалитетот на работата на здравствените […]