РАБОТИЛНИЦА ,, ФЕТАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЈА” ВО КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА ТЕТОВО ЗА ГИНЕКОЛОЗИ И АКУШЕРИ ОД ЦЕЛАТА ДРЖАВА

Денес започна работилницата ,, Фетална Ехокардиографија” во Клиничката Болница Тетово за гинеколози и акушери од целата држава организирана од Министерство за Здравство во соработка со ,,Здружение на Лекари-Албанци на Република Северна Македонија”.Работилницата ќе биде изведена од страна на експерти од оваа област, меѓу кои проф. Д-р Рамуш Бејичи, педијатар, субспецијалист кардиолог, проф. Орхан Узун консултант […]