Д-р Катерина Ставриќ

Д-р Катерина Ставриќ

Секое дете заслужува врвна здравствена заштита Универзитетската клиника за детски болести претставува врвна терциерна установа, која обезбедува мултидисциплинарна и интегрирана здравствена грижа за децата. Моја примарна цел е да ја продолжам мисијата на нашата клиника за обезбедување здрава иднина на децата и нивните семејства преку обезбедување висококвалитетна педијатриска нега, континуирана едукација на педијатриски кадар и […]