Нефрологија

Последна промена: Ноември 2015 година
 1. Анемија кај хронична бубрежна болест
 2. Акутно бубрежно оштетување
 3. Анализа на урината и уринокултура
 4. Бубрежни цисти
 5. Гломерулонефрит
 6. Дијагноза и лекување на дијабетична нефропатија
 7. Епидемска нефропатија
 8. ИГ-А нефропатија
 9. Лекување на инфекции на уринарниот тракт
 10. Нефротски синдром
 11. Нутриција кај хронична бубрежна болест
 12. Покачен серумски креатинин
 13. Полиурија
 14. Протеинурија
 15. Реципиент на трансплантиран орган во примарната здравствена заштита
 16. Терапија и нега на трансплатирани пациенти
 17. Третман на хронична бубрежна слабост
 18. Упатство за хемодијализно постапување и хемодијализна нестабилност
 19. Ново упатство Пациенти на дијализа во примарната здравствена заштита
 20. Ново упатство Покачени концентрации на креатинин во крвта, пГФР и ренални функционални тестови
 21. Ново упатство Слаб проток на урина
 22. Ново упатство Уринарна инконтиненција кај стари лица
 23. Ново упатство Хиперкалемија
 24. Ново упатство Отоци на нозете

Преземи ги упатствата од областa Нефрологија, на овој линк (заклучно со реден број 18)

Преземи ги сите нови упатства од областa Нефрологија, на овој линк – Ноември 2015

Остави коментар