Неонатологија

 1. Апнеја и брадикардија
 2. Бактериска инфекција
 3. Водење на новородени деца под 27-та гестациска недела
 4. Водење на предвремено родено новороденче на механичка вентилација
 5. Ексангвинотрансфузија
 6. Екстравазациски повреди кај новородено дете
 7. Интравентрикуларна хеморагија
 8. Инфекции со кандида
 9. Исхрана на недоносено дете
 10. Кислородна терапија (Оксигенотерапија)
 11. Континуиран позитивен притисок во дишните патишта
 12. Меконијално пребоена амнионска течност и мекониум аспирационен синдром
 13. Некротизирачки ентероколит
 14. Неонатална ацидоза
 15. Неонатална жолтица
 16. Неонатална реанимација
 17. Неонатална хипогликемија
 18. Неонатални конвулзии
 19. Неонатално гастроинтестинално крвавење
 20. Перзистентен ductus arteriosus
 21. Перзистентна пулмонална хипертензија кај новороденче
 22. Рано појавена група Б стрептококна болест
 23. Рано скенирање (скрининг) со пулсоксиметрија
 24. Сурфактант кај прематурни новородени деца
 25. Упатство за справување со болката кај новородените деца
 26. Фототерапија во неонатологија
 27. Хемолитичка жолтица
 28. Херпес вирус инфекција и профилакса
 29. Хипергликемија
 30. Хиперкалемија
 31. Хипотензија
 32. Циркулаторна подршка

Преземи ги сите упатства од областa Неонатологија, на овој линк

Остави коментар