Ортопедија

Последна промена: Ноември 2015 година
 1. Baker-ова циста
 2. Hallux valgus
 3. Болка во колкот кај децата
 4. Болни состојби на глуждот и на стапалото кај возрасни
 5. Болни состојби на скокалниот зглоб и на стапалото кај деца и кај адолесценти
 6. Ганглион
 7. Дете кое накривнува или одбива да оди
 8. Дисекантен остеохондрит на коленото
 9. Иследувања на синовијалната течност
 10. Клиничка дијагноза на зглобно воспаление кај возрасни
 11. Комплексен регионален болен синдром (рефлексна симпатичка дистрофија)
 12. Коскени тумори
 13. Повреди на менискус
 14. Проблеми со ‘рбетот кај деца и кај адолесценти
 15. Проблеми со колената кај деца во раст
 16. Развојно заболување на колкот
 17. Рано препознавање на компликации по замена со вештачки зглоб
 18. Ревматска хирургија
 19. Синдром на укочено (смрзнато) рамо
 20. Ново упатство Конгенитална луксација (исчашување) на колкот

Преземи ги упатствата од областa Ортопедија, на овој линк  (заклучно со реден број 19)

Остави коментар