ПРЕПОРАКИ, ПРОТОКОЛИ, ИЗВЕСТУВАЊА, ДОКУМЕНТИ ЗА COVID 19

 1. Здравствени препораки за превозници – странски државјани кои доаѓаат од средно и високо ризични земји во РСМ (23.04.2020)
 2. Протокол за лица што транзитираат низ државата за лицата возачи кои возат моторни возила и транзиираат низ државата се препорачуваат (23.04.2020)
 3. Препораки за пациенти со ретки болести во услови на пандемија со CoVid 19
 4. КОНСЕНЗУС НА КИНЕСКИТЕ ДЕРМАТОЛОЗИ ЗА ЗАШТИТА НА КОЖАТА И СЛУЗНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ СЕ БОРАТ ПРОТИВ КОРОНА ВИРУСОТ И БОЛЕСТА КОВИД-19 (14.04.2020 година)
 5. АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПКА СО ПАТНИЦИ КОИ СЕ ВРАТИЛЕ ОД КИНА И ДРУГИ ЗЕМЈИ
 6. Дезинфекција – Дебар
 7. ДЕФИНИЦИЈА НА СЛУЧАЈ НА COVID19 ИНФЕКЦИЈАТА
 8. Евиденција за терапија, лекување во карантин
 9. Известување за забрана на посета
 10. Известување за установи
 11. Категории на ризик според експозиција поврзана со меѓународни патувања, или контакт со потврден случај
 12. КОВИД 19,психијатриски
 13. КОВИД-19,Инф.одделенија
 14. Лабораториско тестирање на суспектни случаи за Covid-19
 15. Наредба ЈЗУ ПЗУ,мобилизација
 16. Нега во домашни услови на пациенти со благи симптоми на COVID-19 и грижа за лица – контакти
 17. Одговор на ширењето на COVID-19 во заедницата – ENG
 18. Одговор на ширењето на COVID-19 во заедницата – MKD
 19. Патека за матични лекари 20.03.2020 ф.
 20. Постапка за транспорт на инфективен материјал за КОВИД19
 21. Постапка со примероци од пациенти со или сомнителни за инфекција со COVID-19
 22. Постапување со заболени патници на гранични премини (меѓународни аеродроми, пристаништа и копнени премини) во контекст на КОВИД-19
 23. ПРАШАЛНИК ЗА ПАТНИЦИ
 24. Препораки за однесување на вработените во производните капацитети
 25. Препораки за превозници при патување во средно и високо ризични земји како и при враќање во РСМ
 26. Препораки за производство на храна
 27. Препорачана лична заштитна опрема (ЛЗО) за време на епидемија на COVID-19, според тип на установи, персонал и вид на активност
 28. ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊА ПРИ СОМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЈАБОЛЕСТ НА КЛИНИКАТА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ СКОПЈЕ
 29. Протокол за превенција од инфекција и контрола за безбедно управување со мртво тело во контекст на COVID-19
 30. ПРОТОКОЛ ЗА ТРАНСПОРТ НА ЛИЦА ,ПРОИЗВОДИ И ДОБРА ВО ЗОНА НА КАРАНТИН
 31. Протокол за хемодијализа
 32. Решение здравствен надзор КОВИД 19,24.02.2020
 33. Совети за употреба на маски во заедницата за време на нега во домашни услови и во здравствени установи во контекстот на COVID-19 – ENG
 34. Совети за употреба на маски во заедницата за време на нега во домашни услови и во здравствени установи во контекстот на COVID-19 – MKD
 35. Упатства за домашно лекување на пациенти со полесни симптоми на КОВИД-19 инфекција
 36. Упатство за ковид пунктови за скрининг 22.03.2020 – МКД
 37. Упатство за организирање на КАРАНТИН за КОВИД-19 за лица кои се враќаат од странство во организирани групи по донесената Одлука на ВЛАДА за карантин