Day: март 20, 2018

КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕТЕНА НА ЖЕНИТЕ ОД РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ

Министерот за здравство, д-р Венко Филипче денеска се обрати на конференција посветена на жените од руралните средини, организирана од Хелсиншкиот комитет за човекови права во рамки на проектот „Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите“, поддржан од Британската амбасада во Македонија. Во своето обраќање, министерот истакна бројни мерки за унапредување на здравствената […]

ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЛАДИ СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ

Министерството за здравство ги известува специјализантите на приватна специјализација дека е потребно да го преземат и пополнат зададениот формулар и најдоцна до петок 23.03.2018 година до 12ч истиот да го приложат во архивата на Министерството за здравство. Во прилог на формуларот потребно е специјализантите да приложат и документ за потврда на работниот статус: * потврда […]