ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЛАДИ СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ

Министерството за здравство ги известува специјализантите на приватна специјализација дека е потребно да го преземат и пополнат зададениот формулар и најдоцна до петок 23.03.2018 година до 12ч истиот да го приложат во архивата на Министерството за здравство. Во прилог на формуларот потребно е специјализантите да приложат и документ за потврда на работниот статус:

* потврда за невроботено лице од АВРМ, или
* фотокопија од М1/М2 образец или потврда за редовен работен однос издадена од соодветниот работодавец.

Формулар за пополнување

Сподели на:

Related Posts