Day: март 29, 2019

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

Почитувани, Во Врска со Одлуката за утврдување на максимална цена на големо на лековите објавена на 15.03.2019 година, Министерството за здравство Ве известува дека од 01.04.2019 година почнуваат да важат новите цени на лековите, како што е дадено во прилог: Решение за формирање на цена на генерички лек Решение за формирање на цена на нерегистрирани лекови […]