ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

Почитувани,

Во Врска со Одлуката за утврдување на максимална цена на големо на лековите објавена на 15.03.2019 година, Министерството за здравство Ве известува дека од 01.04.2019 година почнуваат да важат новите цени на лековите, како што е дадено во прилог:

Решение за формирање на цена на генерички лек

Решение за формирање на цена на нерегистрирани лекови генерици

Решение за формирање на цена на лек на оригинаторот или на иновативниот лек

Решение за формирање на цена на нерегистрирани лекови оригинатори или иновативни лекови

 

Сподели на:

Related Posts