Day: ноември 18, 2019

ОБЕЗБЕДЕНИ НОВИ 40 АВТОМАТСКИ АГИТАТОРИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА, СЕ ЗАОКРУЖУВА ПРОЦЕСОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАБОТА СПОРЕД ЕУ ДИРЕКТИВИ

Стремејќи се кон унапредување и стандардизација на Институтот за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија, во согласност со европските препораки за квалитет во крвната банка, обезбедени се 40 автоматски агитатори.  Функцијата на овие агитатори се состои во следење на процесот на дарување на крв (времетраење, количина, кој пунктер, регистрација на неусогласености при дарување), регистрација на […]