Day: јануари 27, 2020

ВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВАЛАНДОВО ПОЧНА СО РАБОТА СО ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СЛУЖБА

Во Здравствен дом Валандово од минатата недела почна со работа хигиенско-епидемиолошката служба (ХЕС). Оваа служба ќе ги извршува следните здравствени услуги: брис од грло и нос, уринокултура, копрокултура, паразити, брис од око, брис од уво, бруцелоза тест, хепатит Б и Ц тест, ХИВ тест, ХПВ тест, вагинална флора, брис од јазик, спутум. Во 2019 година, […]

ПИСМО ЗА ИНТЕРЕС ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ВО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТЕВНИ УСТАНОВИ ВО ДЕЈНОСТА АПТЕКИ

Со цел поефикасно снабдување и навремена достапност на лекови за сите граѓани на Република Северна Македонија, Министерството за здравство ги повикува сите заинтересирани здравствени работници и приватни здравствени установи да достават до Министерството за здравство – Писмо за интерес за вршење здравствена дејност во мрежата на здравствени установи во дејностa аптеки во примарна здравствена заштита […]