Day: февруари 18, 2020

МАЈЧИНАТА И ПЕРИНАТАЛНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ГЛАВНА ТЕМА НА ВТОРИОТ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ЗДРАВЈЕ

Вториот национален форум за здравје, што ќе се одржи на 27 февруари 2020 година е платформа на која ќе се разговара за актуелната состојба и иднината на мајчината и перинатална здравствена заштита во Северна Македонија. Форумот ќе ги сподели и одбележи постигнувањата од првата година на реализација на обновената визија за примарна здравствена заштита (ПЗЗ), […]