Day: јули 21, 2021

ТЕРЕНСКАТА ВАКЦИНАЦИЈА ЗА УТРЕ(ПЕТОК, 30.07.)

Теренската вакцинација за петок 30.07.2021 ќе се одвива во следните населени места:   Тетово – Челопек, Блаце, Милетино, Новиот Челопек   Гостивар – Симница, Џеновица, Сушица   Струмица – Владевци   Кочани – Прибачево   Кичево – Вранештица, Староец   Македонски Брод – Крапа, Суводол   Велес – Чолошево, Дурутовец, Башино село   Скопје – Горњани, Глуво, […]

НА КЛИНИКАТА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ПРВПАТ ИЗВЕДЕНА АФЕРЕЗА НА ПЕРИФЕРНИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ КАЈ ДЕТЕ

Универзитетската Клиника за хематологија, во соработка со Универзитетската Клиника за детски болести, реализира афереза на периферни матични клетки кај 9 годишно дете, ХЛА ДНК идентичен донор на матични клетки за сестра која боледува од акутна леукемија и на која и е потребен третман со трансплантација на матични клетки. Со оваа соработка се отвара можност и […]