ТЕРЕНСКАТА ВАКЦИНАЦИЈА ЗА УТРЕ(ПЕТОК, 30.07.)

Теренската вакцинација за петок 30.07.2021 ќе се одвива во следните населени места:  

Тетово – Челопек, Блаце, Милетино, Новиот Челопек  

Гостивар – Симница, Џеновица, Сушица  

Струмица – Владевци  

Кочани – Прибачево  

Кичево – Вранештица, Староец  

Македонски Брод – Крапа, Суводол  

Велес – Чолошево, Дурутовец, Башино село  

Скопје – Горњани, Глуво, Блаце  

Министерството за здравство секојдневно ќе информира преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид 19.

Сподели на:

Related Posts