Day: октомври 26, 2021

НЕДЕЛНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ХРОНИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ПОЧИНАТИ ПАЦИЕНТИ СО КОВИД 19 И ТИП НА ВАКЦИНА КОЈА ЈА ПРИМИЛЕ (15.10-21.10.2021)

Министерството за здравство ја објавува неделната информација за  починати лица со Ковид 19 кои биле комплетно вакцинирани, какви хронични заболувања имале починатите и колку од починатите со каков тип вакцина биле вакцинирани. За комплетно вакцинирани се сметаат лицата кои примиле  две дози вакцина, а од ревакцинацијата поминале повеќе од 14 дена.   Во период од […]