Day: декември 1, 2021

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ НА СИДА – ОД ИСКЛУЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ УСПЕШНОТО ПАРТНЕРСТВОТО МЕЃУ ВЛАДАТА И ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Од исклучителна важност е успешното партнерството меѓу Владата и граѓанскиот сектор во справувањето со еден комплексен проблем како што е ХИВ. Направивме предлог-измени на Законот за здравствена заштита, за активно учество на граѓанскиот сектор во превенција на ХИВ. Буџетот на Програмата за ХИВ за 2022 година ќе се зголеми од 87,7 на 125 милиони денари. […]

ПУШТЕНИ ВО УПОТРЕБА РЕКОНСТРУИРАНИ САЛИ ЗА КЛИНИЧКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА, ОПРЕМЕНИ СО НАЈСОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОШКА ОПРЕМА

Младите лекари се нашиот фокус и правиме сѐ за подобрување на нивниот статус, квалитетот на едукација како и условите во кои работат. Во функција на наставната, научната и применувачката дејност на Стоматолошкиот факултет, пуштени се во употреба реконстуирани сали за клиничка и практична настава, опремени со најсовремена стоматолошка опрема. На состанокот со деканот на Стоматолошкиот […]