ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ НА СИДА – ОД ИСКЛУЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ УСПЕШНОТО ПАРТНЕРСТВОТО МЕЃУ ВЛАДАТА И ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Од исклучителна важност е успешното партнерството меѓу Владата и граѓанскиот сектор во справувањето со еден комплексен проблем како што е ХИВ.

👉Направивме предлог-измени на Законот за здравствена заштита, за активно учество на граѓанскиот сектор во превенција на ХИВ.

👉Буџетот на Програмата за ХИВ за 2022 година ќе се зголеми од 87,7 на 125 милиони денари.

👉Со овие средстава обезбедена е антиретровирусна терапија за пациентите со ХИВ, како и за мерките за превенција што ги спроведуваат Здруженијата.

Продолжуваме континуирано да работиме и да ги унапредиме и другите аспекти во однос на ХИВ инфекцијата.

Сподели на:

Related Posts