Day: јануари 18, 2022

САЛИ: ПРИОРИТЕТ ЌЕ МИ БИДЕ ПРЕВЕНЦИЈАТА И ЕДНАКВИОТ ПРИСТАП ДО КВАЛИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

– Длабоко сум свесен за огромната одговорност што ќе ја имам како министер за здравство на Република Северна Македонија, особено во период во кој што се соочуваме со најзголемиот предизвик – пандемијата и нејзините последици.Предизвици во здравството постоеле отсекогаш и јас, како министер, ветувам дека силно ќе се посветам на заложбите да го пополнуваме јазот меѓу […]