Day: мај 4, 2023

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ СТРАТЕГИЈА ЗА РЕТКИ БОЛЕСТИ

Во организација на Министерството за здравство се одржува дводневна работилница за изработка на национална стратегија за ретки болести. На работилницата присуствуваат претставници од Здруженијата за ретки болести, Владата на РСМ,експерти од Комисијата за ретки болести, МТСП, МОН, ФЗОРСМ, и МАЛМЕД . Во изминатиот период, Министерството за здравство, заедно со Асоцијацијата за ретки болести реализираше низа […]