БРИФИНГ ЗА МЕДИУМИ НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО Д-Р БЕКИМ САЛИ