Инфектологија

Последна промена: Ноември 2015 година
 1. Clostridium difficile асоцирана дијареа
 2. SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)
 3. Акутен бронхит
 4. Акутни абдоминални симптоми кај деца
 5. Аскаријаза
 6. Бактериски болести во топли климатски области
 7. Варичела
 8. Вирусни болести во топли климатски услови
 9. Горнореспираторни инфекции кај возрасни
 10. Гушоболка и тонзилит
 11. Дифтерија
 12. Дијареални болести предизвикани од микроорганизми
 13. Егзантема субитум
 14. Екологија на употреба на антимикробни лекови
 15. Ентеровирусни инфекции
 16. Енцефалитис
 17. Епидемии предизвикани од загадена вода за пиење
 18. Еризипел и целулитис
 19. Еритема инфекциозум
 20. Инфекции со имуносупримирани пациенти и пациенти со канцер
 21. Инфлуенца
 22. Лајм борелиоза
 23. Лајшманијаза
 24. Лекување на пневмонија кај децата
 25. Листериоза
 26. Маларија
 27. Менингити
 28. Менингитис кај децата
 29. Морбили, рубеола и паротит
 30. Мултирезинстентниинтрахоспитални бактерии
 31. Проценка на акутен пролив
 32. Патничка дијареа
 33. Пертусис
 34. Пневмонија
 35. Покачена температура кај повратниците од патување
 36. Полиомиелит и пост-полио синдром
 37. Пролив и повраќање кај децата
 38. Професионална експозиција кон крвни и телесни секрети
 39. Рани од каснување
 40. Рекурентни инфекции и имунодефициенција кај деца
 41. Септикемија
 42. Сомневање за беснило
 43. Тетанус
 44. Токсоплазмоза
 45. Тонзилитис и фарангитис кај деца
 46. Трихинелоза
 47. Труење со храна
 48. Туларемија
 49. ХИВ инфекција
 50. Ново упатство Епидемии кои настануваат како резултат на контаминирaна вода за пиење
 51. Ново упатство Инфекции со атипични микобактерии
 52. Ново упатство Инфламаторна болест на цревата кај деца
 53. Ново упатство МЕРС и други коронавирусни инфекции
 54. Ново упатство Нематоди
 55. Ново упатство Трихуријаза
 56. Ново упатство Хепатални црви
 57. Ново упатство Диентоамебијаза
 58. Ново упатство Ентеробијаза

Преземи ги сите упатства од областa Инфектологија, на овој линк

Преземи ги сите нови упатства од областa Инфектологија, на овој линк – Ноември 2015 година

Остави коментар