НАЈУСПЕШНИ ЛИКОВНИ ТВОРБИ НА ЈАВНИОТ ПОВИК НА ТЕМА „ЧИСТИ РАЦЕ-ДОБРО ЗДРАВЈЕ“

Драги ученици, родители и наставници,

 

Повеќе од петстотини ученици испратија цртежи на јавнот повик за ликовна творба на тема  „Чисти раце-Добро здравјe“.

Министерство за здравство има чест да ги објави имањата на најуспешните творби, а наградите ќе бидат поделени на 29 декември 2018 година, во 12 часот, во просториите на Министерството (горна сала).

Им честитаме на сите ученици, кои испратија свој цртеж.

Повод за овој јавен ликовен повик беше 15 октомври-Светски ден за миење на рацете и ден за подигнување на свеста за чисти раце и грижа за нашето здравје.

Според бројот на испратени творби, сигурни сме дека многу деца знаат оти чистите раце значат добро здравје.

Овој ликовен повик беше  организиран од  Министерство за здравство со поддршка од Министерство за образование и наука, а на него учестуваа ученици од I до V одделение од сите oсновни uчилишта во Република Македонија.

Кандидатите-ученици имаа потполна слобода во креативното ликовно изразување.

Најдобрите трудови ќе бидат наградени, а од сите пристигнати ќе биде направена изложба на тема „Чисти раце-Добро здравје“.

 

На сите добитници и учесници на јавниот повик за ликовна творба на тема  „Чисти раце-Добро здравјe“ Министерството за здравство им благодари и им посакува среќни празници.

 

НАГРАДЕНИ ТВОРБИ СЕ :

 

 1. Ива Јосифоска II б-одделение

ООУ „Гоце Делчев“–Прилеп

 

 1. Евгенија Наумовска IV б-одделение

ООУ„Елпида Караманди“- Битола

 

 1. Цеца Стојановиќ IV 3-одделение

ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ – Скопје

 

 1. Ива Грујовска IV 3-одделение

ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ – Скопје

 

 1. Зорана Крстевска II 3–оделение

ООУ„ Климент Охридски “- Делчево

 

 1. Симона Гошева

ООУ „Блаже Конески“–Скопје

 

 1. Дарио Пејчиновски IV а–одделение

ООУ „Трифун Пановски“

 

 1. Михаела Маџевска V 1–одделение

ООУ „Блаже Конески“–Скопје

 

9.Хадиса Керелоска V 1–одделение

ООУ„Санде Штерјоски“–Кичево

 

10.Александар Спасевски  III 3–одделение

ООУ „Климент Охридски“–Делчево

 

 1. Андреј Шијаковски V б–одделение

ООУ „Д-р Трифун Пановски“–Битола

 

12.Костадин Дојчинов  III 2–одделение

ООУ„Никола Вапцаров“-Струмица

 

 1. Сара Цветковска V б–одделение

ООУ „Мирче  Ацев“- Ѓорче Петров–Скопје

 

 1. Ева Блажевска II б–одделение

ООУ „Гоце делчев“–Прилеп

 

15.Марина Василева V 1–одделение

ООУ„Никола Вапцаров“

 

 1. Ана Манчева IV 2– одделение

ООУ „Братство“ Тафталиџе 2 –Скопје

 

 1. Лана Пелтечка V д – одделение

ООУ „Видое Подгорец“ – Струмица

 

 1. Михало Кузмановски IV 3–одделение

ООУ „Коле Канински “–Битола

 1. Нала Талеска II–одделение

ООУ „ Лазо Ангеловски“, Аеродром – Скопје

 1. Иле Филипов V 1–одделение

ООУ „ Никола Вапцаров“ – Струмица

Сподели на:

Related Posts