Неврологија

 1. Акутни заболувања настанати под дејство на топлина
 2. Афазија и дисфазија
 3. Вклештен нерв и компресивни нарушувања
 4. Дијабетична невропатија
 5. Заболувања на медула спиналис
 6. Курабилни причини за нарушување на памтењето – симптоми и заболувања
 7. Ментални нарушувања кои се резултат на органски заболувања
 8. Нарушувања на одот
 9. Неволни движења
 10. Невролошки преглед
 11. Парализа и мускулна слабост
 12. Периферни невропатии – преглед на пациент
 13. Птоза
 14. Радикулопатии
 15. Сингултус (икавица)
 16. Синдром на гилен-баре
 17. Тремор
 18. Полиневропатии
 19. Синдром на немирни нозе, акатизија и мускулни крампи
 20. Нарушување на спиењето и будноста
 21. Бавни инфекции на централниот нервен систем
 22. Тензички тип главоболка
 23. Тинитус
 24. Транзиторна исхемична атака (ТИА)
 25. Третман на пролонгиран епилептичен напад и третман на статус епилептикус
 26. Третман на епилепсија кај возрасни
 27. Третман на заболувањата со нарушено памтење
 28. Третман на спастицитет
 29. ТРИГЕМИНАЛНА НЕВРАЛГИЈА И ДРУГИ ЛИЦЕВИ БОЛКИ
 30. ВАСКУЛАРНИ КОГНИТИВНИ НАРУШУВАЊА И ДЕМЕНЦИЈА
 31. Вертиго
 32. ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЈА, ИСПИТУВАЊА НА ЦЕРЕБРОСПИНАЛЕН ЛИКВОР И НАОДИ
 33. Мултипна склероза
 34. Лумбална болка
 35. Акутна порфирија
 36. Алцхајмерова болест
 37. Амиотрофична латерална склероза
 38. Пациент во несвесна состојба
 39. БЕНИГНО ПАРОКСИЗМАЛНО ПОЗИЦИСКО ВЕРТИГО
 40. ЦЕРЕБРАЛЕН ИНФАРКТ (ИСХЕМИЧЕН МОЗОЧЕН УДАР)
 41. Хронична болка
 42. Клиничка употреба на неврорадиолошките методи
 43. „CLUSTER” ГЛАВОБОЛКА (HORTON-ОВ СИНДРОМ)
 44. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА НА ЕПИЗОДИСКИ СИМПТОМИ
 45. ЕСЕНЦИЈАЛЕН ТРЕМОР
 46. ЕГЗАМИНАЦИЈА НА ПАЦИЕНТ ПО ЕПИЛЕПТИЧЕН НАПАД
 47. ГЛАВОБОЛКА
 48. ЗГОЛЕМЕН ИНТРАКРАНИЈАЛЕН ПРИТИСОК
 49. ИНТРАКРАНИЈАЛНА АНЕВРИЗМА И СУПАРАХНОИДАЛНА ХЕМОРАГИЈА (САХ)
 50. НАРУШУВАЊЕ НА ПОМНЕЊЕТО (ЛЕСНО КОГНИТИВНО НАРУШУВАЊЕ И ДЕМЕНЦИЈА)
 51. МИГРЕНА
 52. МИЈАСТЕНИЈА ГРАВИС И МИЈАСТЕНИЧНИ СИНДРОМИ
 53. МЕНИЕРОВА БОЛЕСТ
 54. ГАДЕЊЕ И ПОВРАЌАЊЕ
 55. НЕВРОЛОШКИ ОКУЛАРНИ СИМПТОМИ
 56. ДРУГИ ПРОГРЕСИВНИ ЗАБОЛУВАЊА СО НАРУШЕНО ПАМЕТЕЊЕ
 57. ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ
 58. НАРУШУВАЊА НА СЕТИЛОТО ЗА МИРИС
 59. МИОКИМИЈА НА ОЧНИОТ КАПАК
 60. ЗАМОР ИЛИ УМОРЕН ПАЦИЕНТ
 61. КЛИНИЧКА НЕВРОФИЗИОЛОГИЈА ВО ДИЈАГНОСТИКАТА
 62. НАРУШУВАЊА НА СЕТИЛОТО ЗА ВКУС