Неврологија

Последна промена: Ноември 2015 година
 1. „Cluster” главоболка (horton-ов синдром)
 2. Афазија
 3. Акутна порфирија
 4. Акутни заболувања настанати под дејство на топлина
 5. Алцхајмерова болест
 6. Амиотрофична латерална склероза
 7. Бавни инфекции на централниот нервен систем
 8. Бенигно пароксизмално позициско вертиго
 9. Васкуларни когнитивни нарушувања и деменција
 10. Васкулитиси
 11. Вертиго
 12. Вклештен нерв и компресивни нарушувања
 13. Гадење и повраќање
 14. Главоболка
 15. Дијабетична невропатија
 16. Диференцијална дијагноза на епизодиски симптоми
 17. Други прогресивни заболувања со нарушено паметење
 18. Егзаминација на пациент по епилептичен напад
 19. Есенцијален тремор
 20. Заболувања на медула спиналис
 21. Замор или уморен пациент
 22. Зголемен интракранијален притисок
 23. Интракранијална аневризма и супарахноидална хеморагија (сах)
 24. Клиничка неврофизиологија во дијагностиката
 25. Клиничка употреба на неврорадиолошките методи
 26. Курабилни причини за нарушување на памтењето – симптоми и заболувања
 27. Лумбална болка
 28. Лумбална пункција, испитувања на цереброспинален ликвор и наоди
 29. Мениерова болест
 30. Ментални нарушувања кои се резултат на органски заболувања
 31. Мигрена
 32. Мијастенија гравис и мијастенични синдроми
 33. Миокимија на очниот капак
 34. Мултипна склероза
 35. Нарушувања на одот
 36. Нарушувања на сетилото за вкус
 37. Нарушувања на сетилото за мирис
 38. Нарушување на помнењето (лесно когнитивно нарушување и деменција)
 39. Неволни движења
 40. Невролошки окуларни симптоми
 41. Невролошки преглед
 42. Парализа и мускулна слабост
 43. Паркинсонова болест
 44. Пациент во несвесна состојба
 45. Периферни невропатии – преглед на пациент
 46. Полиневропатии
 47. Птоза
 48. Радикулопатии
 49. Сингултус (икавица)
 50. Синдром на гилен-баре
 51. Синдром на немирни нозе, акатизија и мускулни крампи
 52. Тензички тип главоболка
 53. Тинитус
 54. Транзиторна исхемична атака (тиа)
 55. Тремор
 56. Третман на епилепсија кај возрасни
 57. Третман на заболувањата со нарушено памтење
 58. Третман на пролонгиран епилептичен напад и третман на статус епилептикус
 59. Третман на спастицитет
 60. Тригеминална невралгија и други лицеви болки
 61. Хронична болка
 62. Церебрален инфаркт (исхемичен мозочен удар)
 63. Ново упатство Нарушување на осетот за вкус
 64. Ново упатство Нарушување на осетот за мирис
 65. Ново упатство Кинетоза (болест на движење)

Преземи ги сите упатства од областa Неврологија, на овој линк

Преземи ги сите нови упатства од областa Неврологија, на овој линк – Ноември 2015 година

Остави коментар