ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ГОЛЕМО НА ЛЕКОВИТЕ

Врз основа на член 108 став 10 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на РМ” бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18 и 245/18) и член 12 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на РМ” бр. 156/11, 45/12, 19/13, 177/15, 15/16 и 148/17), министерството за здравство донесе

  1. ОДЛУКА за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек 
  2. ОДЛУКА за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек - нерегистрирани лекови генерици
  3. ОДЛУКА за утврдување на максимална цена на големо на лек на оригинаторот или на иновативниот лек 
  4. ОДЛУКА за утврдување на максимална цена на големо на лек на оригинаторот или на иновативниот лек - нерегистрирани лекови оригинатори
    

НАПОМЕНА: Барањата за усогласувања со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренијата треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 20.03.2019 година

Сподели на:

Related Posts