ОНКОЛОГИЈА

Последна промена: Ноември 2015 година
 1. Дијагноза, третман и следење кај мекоткивни саркоми и гастроинтестинален стромален тумор (гист)
 2. Дијагноза, Третман И Следење На Карцином На Желудникот
 3. Дијагноза, третман и следење на малиген меланом
 4. Дијагноза, третман и следење на метастатски карцином на дебелото црево
 5. Дијагностика, адјувантен третман и следење на ракот на дебелото црево
 6. Дијагностика, третман и следење на планоцелуларните карциноми на главата и на вратот
 7. Дијагностика, третман и следење на ракот на назофаринксот
 8. Ендометријален карцином
 9. Епителијален оваријален карцином
 10. Карцином на бубрегот
 11. Карцином на грлото на матката
 12. Карцином на простатата
 13. Малигнен плеврален мезотелиом (мпм)
 14. Немикроцелуларен Белодробен Карцином
 15. Несеминомски тумори на тестис
 16. Рак На Дојка
 17. Семиномски тумори на тестис
 18. Ситноклеточен белодробен карцином
 19. Тумори на преодниот епител на мочниот меур
 20. Ново упатство  Адолесцентот и долготрајната болест
 21. Ново упатство Палијативен третман на канцер

Преземи ги упатствата од областa ОНКОЛОГИЈА, на овој линк (заклучно со реден број 19)

Преземи ги сите нови упатства од областa ОНКОЛОГИЈА, на овој линк – Ноември 2015 година

Остави коментар