ОРЛ

Последна промена: Ноември 2015 година
 1. Акутен мастоидитис
 2. Акутна акустична траума
 3. Баротитис и баротраума
 4. Вентилациони туби
 5. Идиопатска акутна сензоневрална редукција на слухот (иаснрс, акутна глувост)
 6. Отитис екстерна
 7. Отитис медија кај децата: дефиниција, ризик фактори и патогенеза
 8. Периферна фацијална парализа
 9. Повреди на ушка
 10. Тимпанометрија
 11. Тумори на ушниот канал
 12. Хроничен отитис медија
 13. Церумен
 14. Ново упатство Нарушување на осетот за мирис
 15. Ново упатство Туѓо тело во носот
 16. Ново упатство Туѓо тело во ушниот канал
 17. Ново упатство Фрактура на носот
 18. Ново упатство Хроничен фарингитис
 19. Ново упатство Болка во увото кај возрасни
 20. Ново упатство Иригација на надворешниот слушен канал

Преземи ги упатствата од областa ОРЛ, на овој линк (заклучно со реден број 13)

Преземи ги сите нови упатства од областa ОРЛ, на овој линк – Ноември 2015

Остави коментар