Педијатрија

Последна промена: Ноември 2015 година
 1. DOWN – ОВ СИНДРОМ
 2. MORBUS KAWASAKI КАЈ ДЕЦАТА
 3. WHEEZING КАЈ ДЕЦА
 4. АДОЛЕСЦЕНТОТ И ДОЛГОРОЧНАТА БОЛЕСТ
 5. АКТУЕЛНО БОЛНО ДОЕНЧЕ
 6. АКУТЕН МАКСИЛАРЕН СИНУЗИТ
 7. АЛЕРГИЈА НА ХРАНА И ХИПЕРСЕНЗИТИВНОСТ КАЈ ДЕЦА
 8. АНАЛИЗА НА КОСКЕНА СРЦЕВИНА
 9. АНЕМИЈА ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ
 10. БЕБЕ ШТО ПЛАЧЕ
 11. БЕЛОДРОБНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВИ
 12. ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ВО УСНАТА ПРАЗНИНА
 13. ГЛАВОБОЛКА КАЈ ДЕЦА
 14. ДЕПРЕСИЈА ВО ДЕСТСТВОТО
 15. ДЕТЕ ИЛИ АДОЛЕСЦЕНТ СО ДИЈАБЕТЕС ТИП 1 ВО ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 16. ДЕТЕ СО ПРОЛОНГИРАНА ФЕБРИЛНОСТ БЕЗ ЛОКАЛИЗИРАНИ СИМПТОМИ
 17. ДЕТЕ СО ПРУРИТУС
 18. ДЕЦАТА И СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО
 19. ДИЈАГНОЗА И ЕПИДЕМИОЛОГИЈА НА АРТРИТИС ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ
 20. ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА ДЕТСКА АСТМА
 21. ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА ДЕТСКАТА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЈА
 22. ДИЈАГНОСТИКА НА АЛЕРГИЈА НА ХРАНА
 23. ДИЈАРЕА И ПОВРАЌАЊЕ ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ
 24. ДИЛАТАЦИОНА КАРДИОМИОПАТИЈА
 25. ДОЕЊЕ : СОВЕТУВАЊЕ И ТЕШКОТИИ
 26. ЕНУРАЗА КАЈ ДЕЦА
 27. ЕПИЛЕПСИЈА ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ
 28. ЖЕЛЕЗО ДЕФИЦИТНА АНЕМИЈА
 29. ЗАПЛАШУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕ
 30. ЗАСИПНАТОСТ, ЛАРИНГИТИС И ДИСФОНИЈА
 31. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И СПРАВУВАЊЕ СО СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕТЕТО
 32. ИЗЛОЖЕНОСТ НА ТУБЕРКУЛОЗНА ИНФЕКЦИЈА
 33. ИНСУЛИНСКИ ТРЕТМАН НА ТИП 1 ДИЈАБЕТЕС
 34. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ЕКГ КАЈ ДЕЦА
 35. ИНФЕКЦИИ КАЈ ИМУНОКОМПРОМИТИРАНИ ДЕЦА
 36. ИНФЕКЦИИ НА УРИНАРЕН ТРАКТ ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ
 37. ИНЦИДЕНТНА ГЛУКОЗУРИЈА КАЈ ДЕЦАТА
 38. КАКО ДА СЕ ИСПИТААТ СИМПТОМИ АСОЦИРАНИ СО ЗЕМАЊЕ ХРАНА
 39. КЛИНИЧКА УПОТРЕБА НА ВИТАМИНИ
 40. КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ДЕТЕ СО АРТРИТИЧНИ СИМПТОМИ
 41. КОГА ТРЕБА ДА СЕ ДАВААТ АНТИБИОТИЦИ КАЈ ДЕТЕ КОЕ КАШЛА?
 42. КОНСТИПАЦИЈА (ЗАПЕК) КАЈ ДЕЦА
 43. ЛАКТОЗНА ИНТОЛЕРАНЦИЈА
 44. ЛАРИНГИТИС КАЈ ДЕЦА
 45. МЕГАЛОБЛАСНА АНЕМИЈА КАЈ ДЕЦАТА
 46. МИОПАТИИ КАЈ ДЕЦА
 47. НАРУШЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОД АНАЛИЗА НА УРИНА КАЈ ДЕЦА
 48. НАРУШУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ЗЕМАЊЕ НА ХРАНА КАЈ ДЕЦА И АДОЛЕСЦЕНТИ
 49. НЕСМАСНО ДЕТЕ
 50. НОВОДИЈАГНОСТИЦИРАН ТИП 1 ДИЈАБЕТ КАЈ ДЕЦА
 51. НОРМАЛЕН И АБНОРМАЛЕН РАСТ ВО ДЕТСТВОТО
 52. ОТЕЖНАТО ДИШЕЊЕ КАЈ ДЕЦА
 53. ПАНИЧНО РАСТРОЈСТВО ВО ДЕТСТВОТО
 54. ПНЕВМОНИИ ВО ДЕТСТВОТО
 55. ПОВРЕДИ НА ГЛАВА КАЈ ДЕЦА
 56. ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА СОНОТ КАЈ ДЕЦА
 57. ПРЕВЕНЦИЈА НА БАКТЕРИСКИ ЕНДОКАРДИТИС
 58. ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА BCG (BACILLE CALMETTE–GUÉRIN) ЛУЗНИ КАЈ ДЕЦА
 59. ПРЕПОРАКИ ВО ОДНОС НА НЕНАДЕЈНАТА И НЕОЧЕКУВАНА СМРТ ВО РАНОТО ДЕТСТВО
 60. ПРОБЛЕМИ ВО УЧЕЊЕТО
 61. ПРОЛОНГИРАНА КАШЛИЦА ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ
 62. ПУРПУРА Henoch-Schönlein
 63. РАЗВОЈ НА ЈАЗИКОТ И ГОВОРОТ
 64. РАЗВОЈ НА ПУБЕРТЕТОТ И НЕГОВИТЕ НАРУШУВАЊА
 65. РАСТ НА ГЛАВА КАЈ ДОЕНЧЕ
 66. РАХИТИС КАЈ ДЕЦАТА
 67. РЕКУРЕНТНА АБДОМИНАЛНА БОЛКА ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ
 68. РЕКУРЕНТНИ ИНФЕКЦИИ И ИМУНОДЕФИЦИЕНЦИЈА КАЈ ДЕЦА
 69. СЕЛЕКТИВЕН МУТИЗАМ
 70. СИНДРОМ НА НЕВНИМАНИЕ И ХИПЕРАКТИВНОСТ
 71. СИНУЗИТ КАЈ ДЕЦА
 72. СРЕДБА СО СЕМЕЈСТВОТО НА НАВРОЛОШКИ ОШТЕТЕНО ДЕТЕ
 73. СРЦЕВА АУСКУЛТАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА КРВНИОТ ПРИТИСОК КАЈ ДЕЦАТА
 74. СТОМАТИТИС КАЈ ДЕЦА
 75. ТИКОВИ ВО ДЕТСТВОТО
 76. ТОНЗИЛИТ И ФАРИНГИТ КАЈ ДЕЦА
 77. ТРЕТМАН НА АКУТНИ НАПАДИ И ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС КАЈ ДЕЦАТА
 78. ТРЕТМАН НА ОБСТРУКТИВЕН БРОНХИТ И АКУТНА АСТМА КАЈ ДЕЦАТА
 79. ТРОМБОЦИТОПЕНИЈА
 80. ТРУЕЊА КАЈ ДЕЦА
 81. УПАТСТВО ЗА АНТИМИКРОБНА ТЕРАПИЈА
 82. ФЕТАЛЕН АЛКОХОЛЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА
 83. ХЕМОЛИТИЧКА АНЕМИЈА
 84. ХИПЕРТЕНЗИЈА ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ
 85. ЦЕЛИЈАКИЈА
 86. ЦЕЛУЛИТИС НА ЛИЦЕ КАЈ ДЕТЕ
 87. ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА КАЈ ДЕЦА
 88. ЏАРДИЈАЗАДА
 89. ШУМ НА СРЦЕ КАЈ ДЕТЕ
 90. Ново упатство Адолесцентот и долготрајната болест
 91. Ново упатство Бубрежна болест кај деца (нефротски и нефритичен синдром)
 92. Ново упатство Конгенитална луксација (исчашување) на колкот
 93. Ново упатство Прекумерна телесна тежина и дебелина кај деца

Преземи ги сите упатства од Педијатрија Дел 1, на овој линк

Преземи ги сите упатства од Педијатрија Дел 2, на овој линк

Преземи ги сите упатства од Педијатрија Дел 3, на овој линк – Ноември 2015

Остави коментар