СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗАТА

Можеби звучи како болест од минатото, но туберкулозата (ТБ) претставува проблем и денес. Како и со сите здравствени состојби, превенцијата е секогаш подобра од лек. Иако не постои сигурен начин целосно да се спречи ширењето на туберкулозата во овој момент, постојат голем број мерки што може да се преземат за да се намали ширењето на оваа болест. Туберкулозата е излечива болест што ја предизвикува инфекција со бактеријата Mycobacterium tuberculosis. Болеста обично ги оштетува белите дробови, но некогаш може да оштети и други делови од телото, на пример, лимфните жлезди, бубрезите, коските, итн.BcG вакцината штити од тешки форми на туберкулоза и е безбедна и ефикасна, особено за децата.

⭕ Како се пренесува туберкулозата?Лицето кое ја има активната форма на болеста во белите дробови може да ја пренесе низ воздухот на другите лица со кои е во близок контакт.Кога заразените со активна форма на болеста кашлаат, киваат или плукаат, исфрлаат бацили-микроби на ТБ во воздухот. Едно лице е потребно да вдише само неколку од овие бактерии за да биде заразено. „Активна“ значи дека микробите на ТБ се размножуваат и се шират во вашето тело. Затоа, лекарите ги советуваат оние кои имаат активна туберкулоза да останат дома и подалеку од другите луѓе колку што е можно повеќе, се додека не бидат повеќе заразни за околината. Околу една четвртина од светската популација има латентна ТБ, што значи дека луѓето биле заразени со ТБ бактерии но сѐ уште не се заболени од оваа болест и не можат да ја пренесат истата.

⭕ Како да ја препознаете?Кога некое лице развива активна болест на ТБ, симптомите како треска, кашлица, ноќно потење или губење на тежина можат да бидат лесни-непрепознатливи неколку месеци. ⭕

Можно е да е слика од текст кој вели „светски ден за борба против туберкулозата како CE шири туберкулозата? .лицето KOE JA има активната форма на болеста во белите дробови може да JA пренесе низ воздухот на другите лица Co кои E BO близок контакт, Co кашлане, киване и плукане. .околу една четвртина од светската популацила има латентна тб, што значи дека лугето биле заразени CO тб бактерии но CÈ уште не CE заболени од OBAA болест и неможат да JA пренесат истата. 24 март 2023 ропублика Cesepaa маккдрнија министерство здравство Republikae Magedonisé Verlut Ministria Shendetesise“
Можно е да е слика од текст кој вели „светски ден за борба против туберкулозата KAKO да JA препознаете? кога HEKOE лице развива активна болест HA тб, симптомите каако треска, кашлица, нокно потене или губене на тежина можат да бидат лесни-непрепознатливи и до неколку месеци. 24 март 2023 реаублка Maseppunja министерство здравство Republikae Magedonise Verlut Ministria Shendetesis“
Можно е да е слика од текст
Сподели на:

Related Posts