ТРЕТ СИМПОЗИУМ НА МАКЕДОНСКОТО НЕВРОЛОШКО ДРУШТВО И ПРВ МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СЕКЦИЈАТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ВО ОВАА ОБЛАСТ

Трет симпозиум на Македонското невролошко друштво и Прв меѓународен конгрес на секцијата на медицинските сестри во оваа област, кој е посветен на новините во третманот и негата на невролошките пациенти. На овој симпозиум присуствуваше и имаше свое обраќање министерот за здравство д-р Фатмир Меџити.

Можно е да е слика од 1 лице, учење и текст

– Моите колеги во своите предавања се осврнаa на бројни актуелни теми, меѓу кои невродегенеративни болести, ризик фактори за цереброваскуларни болести, како и нивна превенција, теми од областа на мултипла склероза, епилепсии, и други значајни теми. Особено значајно е што една сесија од симпозиумот е посветена на младите невролози. Тоа е иднината на развојот на оваа специјалност и иднината на здравствениот систем, посочи Меџити на овој Симпозиум.

Сподели на:

Related Posts