Заменик министер

СПЕЦ. Д-Р АСИМ МУСА – УРОЛОГ

Лични информации

Тел: фиксен 02 3126-206

e-mail: asim.musa@zdravstvo.gov.mk

Националност: Албанец

Датум на раѓање: 21.10.1965г

 Професионални квалификации/ работно искуство

 Во периодот од септември 1995г до декември 1998г – општ лекар во поликлиника во с.Велешта, Струга

-Од декември 1998г до март 2002г, вработен во Регионален завод за нефрологија – Струга

-Во периодот од мај 2006г до август 2017г- уролог хирург во уролошкото одделение при Заводот за нефрологија – Струга

-Од 15 ноември 2015г- до 04 август 2017г извршува функција директор на Заводот за нефрологија –Струга

-Од август 2017г – мај 2018г бил ВД.директор на општата болница –Струга

-Во јуни 2018г назначен и до денес ја извршува функцијата заменик министер за здравство

Оброзование и обука

Од 1980 до 1984 – Општа гимназија СОУ ‘’Нико Нестор’’- Струга

1994 – Медицински факултет при Универзитетот ’’ Св.Кирил и Методиј’’ – Скопје

април 2002 – април 2007 – специјализант на Клиника за урологија – Скопје

Престој во два наврати по два месеци во Словенија, 2009 и 2011 во познатиот регионален центар за ендоскопска урологија.

Познавање јазици

Мајчин јазик – Албански

Останати јазици – Македонски, Англиски и Француски

Организациски вештини и способности шеф на хируршки сали, шеф на оддел за ендоскопија при уролошко одделение, успешна организација на две здравствени установи во струга

 

Остави коментар