Заменик министер

АРМЕНД АРСЛАНИ

Лични информации

Датум на раѓање: 28/06/1985

Националност: Албанец

 Професионални квалификации/ работно искуство

 2013 – 2014 – Доктор по општа медицина, Специјализирана болница по нефрологија – Струга

2012 – 2013 – Волонтер, ЈЗУ Општа Болница – Струга

2018 – во тек Член на управен одбор, Специјализирана болница по нефрологија – Струга

Оброзование и обука

Октомври 2004–мај 2011 – Дипломиран по општа медицина, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје

09.11.2015 – 04.12.2015 – Програма за стажирање во Универзитетот во Истанбул Факултетот за медицина од Истанбул, Одделение за урологија

2013 – во тек – Специјализант по Урологија-хирургија, Универзитет Св Кирил и Методиј – Скопје

26.05.2017 – Приштина, Радикална простатектомија со лимфаденектомија лапароскопија

10 ноември 2018 – Конгрес за Урологија – Скопје, Презентација на случај

Струга, 18.09.2018
Прилеп, 12.06.2019 – Едукација со матични лекари, Бенигна хиперплазија на простата и рана диагностификација на карциноми на простата

Организациски вештини и способности 

2014 – 2019 – Асоцијација на албански лекари во Македонија, Професионални лекарски средби – Струга, Организатор

2016 – Програма на ДУИ 2016-2020
Тема: Здравство
Учесник во подготовка на програмата

2019 (во тек) – Преведувач на книгата: GUIDELINES – European Association of Urology (2015)

Асистент на трансплантација на бубрег Од живи дарители и кадавери

Способност за работа со ендоскопија во урологија, Реализирани операции

Остави коментар