Заменик министер

 

Јовица Андовски

  Име и презиме: Јовица Андовски 

  Датум на раѓање:19.01.1979

  Место на раѓање: Велес, Р. Македонија

  Дипломиран економист

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”  Економски факултет – Скопје, меѓународни економски односи

 

РАБОТНО ИСКУСТВО

08.2010/2011 – ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес – – самостоен стручен соработник, финансиски раководител
12.2007-08.2010 – директор ,,ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес”

ОБУКИ

12.2010 – положен испит за утврдување на стекнатите знаења од модулот за обука на договорни органи и економски оператори – согласно програмата за едукација за јавни набавки
08.2009 – Обука за менаџмент во здравство, лидерство и управување со промените – КДС центар за обука и развој на кадри.Скопје, Македонија
03.2007 – Обука од областа на здравствениот менаџмент Медицински факултет,Универзитет “ Св. Кирил И Методиј”

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

Добро познавање англиски јазик
Делумно познавање руски јазик

КОМПЈУТЕРСКИ ПОЗНАВАЊА 

Оперативни системи: Microsoft Windows
Апликации: MS Office , Internet Utilities

ЧЛЕНСТВО ВО ЗДРУЖЕНИЈА

2010 – денес  Ротари клуб Велес, Македонија
2009 – денес  Здружение на финансиски работници
2004 – 2006   Претседател на ПП Сојуз Велес

 

Контакт: 

Е-mail: jovica.andovski@zdravstvo.gov.mk

Tel: 02 3123 009
Fax: 02 3119 697