Заменик министер

Д-р Гоце Чакаровски

ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

– Специјализација по гинекологија и акушерство, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје

– Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје – Медицински факултет,

– Гимназија “ЈосипБрозТито”, Битола, Македонија

– Основно училиште “Тодор Ангелевски”, Битола, Македонија

 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО

Шеф на родилна сала при ГАО Клиничка болница Д-р Трифун Пановски, Битола

1995- Специјалист по гинекологија и акушерство Клиничка болница Д-р Трифун Пановски, Битола

-1988-1995 Доктор по општа медицина во итна медицинска помош во здравствен дом Битола

1987-1988 Доктор по општа медицина во с. Старавина

 

ФУНКЦИИ

1995-1997 Вд. Претседател на самостоен синдикат на здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија

1993-1995 Заменик претседател на лекарско здружение на медицински центар – Битола

2012- Претседател на Лекарска комора на Клиничка болница Д-р Трифун  Пановски, Битола

 

РАБОТА СО КОМПЈУТЕР

MS word, Интернет, Excel, Skype, MSN

 

ЈАЗИЦИ

– Македонски, Англиски, Српски, Хрватски – солидно познавање

Остави коментар