Day: октомври 30, 2018

ШКОЛИТЕ ЗА РОДИТЕЛСТВО ЌЕ ПОЧНАТ ДА ФУНКЦИОНИРААТ ОД ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА НОЕМВРИ

Во организација на Министерството за здравство и тимот на „Роса“ се организира обука за здравствени работници (педијатри, неонатолози, акушерки и медицински сестри) од Здравствен дом-Скопје, Клиничка болница-Битола и болницата во Гостивар, со цел пренесувaње на знаењата за успешно функционирање на школите за родителство. Обуката се одржува во Институт за јавно здравје на Р.Србија. Школите за […]

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО УСЛОВИ СО БЕГАЛСКАТА И МИГРАНТСКА КРИЗА

Министерството за здравство во соработка со УНФПА – Фонд за население на Обединети нации и Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА во периодот  до 29 до 31 октомври 2018 година, организира обука на тема „Минимален пакет на услуги за сексуално и репродуктивно здравје во кризни состојби“. Обуката произлегува од искуството со бегалската и […]

РАБОТИЛНИЦА НА МЗ И СЗО ЗА ИНИЦИРАЊЕ МУЛТИСЕКТОРСКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АКЦИСКИОТ ПЛАН ЗА НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Во организација на Министерство за здравство и Светската здравствена организација денеска во Скопје се одржува дводневна работилница за иницирање и имплементација на Акциски план за незаразни болести. Работилницата има за цел да иницира мултисекторска имплементација на Акцискиот план за незаразни болести, како и детално планирање на активностите за периодот 2019-2020 година, во која претставниците на […]