Day: август 21, 2019

МОБИЛНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА Е ОДЛИЧНА МЕРКА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ КАЈ ГРАЃАНИТЕ

Воведувањето на мобилна здравствена услуга во општина Ресен обезбедува основни медицински прегледи и советувања, како и физикална терапија за рехабилитација на лицата кои имаат потреба од нега во одмашни услови. На терен работат два тима професионалци, вклучувајќи социјален работник и физиотерапевт, кои работат заедно со медицински сестри и други негуватели. Тие им даваат примарна грижа […]