МОБИЛНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА Е ОДЛИЧНА МЕРКА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ КАЈ ГРАЃАНИТЕ

Воведувањето на мобилна здравствена услуга во општина Ресен обезбедува основни медицински прегледи и советувања, како и физикална терапија за рехабилитација на лицата кои имаат потреба од нега во одмашни услови.

На терен работат два тима професионалци, вклучувајќи социјален работник и физиотерапевт, кои работат заедно со медицински сестри и други негуватели. Тие им даваат примарна грижа и третман дома на лицата кои имаат потреба, вклучително и редовни посети во подалечните села Стење и Љубојно. 

Кочани е првата општина која почна со имплементација на моделот интегрирана здравствена и социјална заштита, како дел од програмата на УНДП, Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика и општина Кочани.

Светската здравствена организација (СЗО) овие интегрирани услуги за домашна нега на Министерството за здравство ги оцени како одлична мерка за унапредувањето на здравствените услуги кај граѓаните.

http://www.mk.undp.org/…/healthcare-on-wheels-in-resen–lea…

Сподели на:

Related Posts