Day: септември 20, 2019

ОДРЖАНА ПРВАТА  ДЕРМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ТЕХНИЧАРИ ПРИ ЗМСТАМ 

Одржана е првата  дерматолошка секција на медицински сестри и техничари при ЗМСТАМ на тема  – Спроведување на локална терапија и сестринска нега кај болни со кожни заболувања. Оваа секција беше добра можност во рамки на која се зацврсти сознанието дека во та секојденевна работа најважна е едукацијата, знаењето  и следењето на современите текови на третманите […]

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО СО КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ДО НОВИ ВИСОКО-ЕФЕКТИВНИ И ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ ЗА МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА

Како резултат на евидентен напредок за грижата на пациенти со мултипла склероза во нашата држава, Националното здружение за помош и поддршка на овие лица, на министерот за здравство  доц, д-р Венко Филипче, денеска му додели благодарница. Само во последната година Министерството за здравство работеше на подобрување на пристапот до нови високо-ефикасни и иновативни лекови, за […]