Day: април 18, 2020

ПРЕПОРАКИ И АЛАТКИ ПРИ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕЊЕ

Физичкото дистанцирање се покажува како ефективна мерка во борбата со ширењето на вирусот КОВИД-19. Кај нас, како и во голем број држави во светот, локалните власти го ограничуваат движењето на граѓаните за да го намалат ризикот од изложеност и ширење на зараза. Во овој период е добро да сме свесни дека променетото секојдневие не засега […]