Day: мај 9, 2022

ОДРЖАНА СТРУЧНА СРЕДБА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА ДИЈАБЕТЕС ПРИ МЗ, НА ТЕМА – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП ВО ТРЕТМАНОТ НА ДИЈАБЕТИЧАРИТЕ

Одржана стручна средба во организација на Националната комисија за дијабетес при МЗ, на тема – мултидисциплинарен пристап во третманот на дијабетичарите. – Грижата за оваа категорија пациенти е еден од врвните приоритети на Министерството за здравство и континуирано вложуваме во унапредување на условите за третман на пациентите со дијабетес. Активното вклучување на лекарите од примарна […]