Day: октомври 17, 2022

ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Службени лица за посредување со информации и за давање правна помош на иматели и на баратели на информации од јавен карактер во Министерството за здравство се:   Марко Јовески, email: marko.joveski@zdravstvo.gov.mk Емре Раифи, email: emre.raif@zdravstvo.gov.mk Тамара Петровска email: tamara.petrovska@zdravstvo.gov.mk   Барање за пристап до информации од јавен карактер Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација […]