Day: декември 2, 2022

ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И ИНКЛУЗИЈА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ПРИОРИТЕТ НА МЗ И ВЛАДАТА

Во Владата на РСМ беше одбележан 3 Декември- Меѓународент ден на лицата со попреченост, заеднички беше потенцирана грижата за здравствената заштита на лицата со попреченост со примена на сите методи за лекување и олеснување на нивниот третман. -Нашата цел е реформирање на старите и отворање нови оддели во здравствените домови за дијагностицирање и интервенции со […]