ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ И ИНКЛУЗИЈА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ПРИОРИТЕТ НА МЗ И ВЛАДАТА

Во Владата на РСМ беше одбележан 3 Декември- Меѓународент ден на лицата со попреченост, заеднички беше потенцирана грижата за здравствената заштита на лицата со попреченост со примена на сите методи за лекување и олеснување на нивниот третман.

-Нашата цел е реформирање на старите и отворање нови оддели во здравствените домови за дијагностицирање и интервенции со цел од најмала возраст да се следи развојот на децата. Од 10 планирани стручни тела, досега се отворени: две во Скопје и по едно во Битола, Гостивар и Струмица, додека при крај е подготовката за нивно отворање во Штип, Охрид, Велес, Куманово и Пехчево. Досега се реализирани над 2000 проценки, а паралелно почнавме и со издавање на контролните проценки, рече министерот за здравство, д-р Беким Сали во своето поздравно обраќање.

Сподели на:

Related Posts