Day: декември 7, 2022

СОВРЕМЕН КЛИНИЧКИ АУДИОМЕТАР ОБЕЗБЕДЕН ЗА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС

Најсовремен клинички аудиометар е обезбеден во Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас со поддршка од Република Бугарија. Со оваа опрема значително се унапредува квалитетот во дијагностиката на слушните оштетувања, како и третманот на лицата со кохлеарен имплант. Дел од перформансите на аудиометарот се веќе пуштени во употреба во делот на тонална аудиометрија, каде […]