Day: февруари 24, 2023

СКРИНИНГОТ И ХПВ ВАКЦИНАЦИЈАТА – НАЈДОБРА ПРЕВЕНЦИЈА ЗА РАК НА ГРЛО НА МАТКА

Можностите за справување со ракот на грлото на матката и унaпредување на женското репродуктивно здравје преку подигнување на свеста за ова заболување, беа клучните теми на панел дискусијата што се одржа во Скопје, во организација на УНФПА и Министерството за здравство. Експерти од националната комисија за превенција и рана детекција на рак на грлото на […]