Day: јуни 28, 2023

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАЈНО И ОДРЖЛИВО РЕШЕНИЕ ЗА СОВРЕМЕНИ, ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА

Во Владата на Републикa Северна Македонија се одржа работен состанок на кој се разговараше за можни решенија за ажурирање на позитивната листа на лекови, како и за изнаоѓање трајно и одржливо решение, со цел поефикасно задоволување на потребите на граѓаните. На состанокот беше потенцирано дека унапредувањето на јавното здравство и подобрувањето на грижата за пациентите […]

ТЕМАТСКА ДИСКУСИЈА ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Заменик министерката за здравство, д-р Маја Манолева присуствуваше на тематска дискусија „Да се отпакува конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост во врска со правото на независно живеење на еднаква основа со останатите граѓани – Што им е потребно за да живеат независно?“. На дискусијата, освен што се изрази голема и недвосмислена […]