ТЕМАТСКА ДИСКУСИЈА ЗА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Заменик министерката за здравство, д-р Маја Манолева присуствуваше на тематска дискусија „Да се отпакува конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост во врска со правото на независно живеење на еднаква основа со останатите граѓани – Што им е потребно за да живеат независно?“.

На дискусијата, освен што се изрази голема и недвосмислена јавна поддршка за лицата со попреченост, се разговараше и за проблемите и начините на нивно решавање. Кога се почитуваат човековите права, општествата напредуваат и тие стануваат засолништа на правдата, толеранцијата и солидарноста, а исто така претставуваат и основа за хуманост и водечки принципи за достоинство, правичност и еднаквост.

Сподели на:

Related Posts