ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАЈНО И ОДРЖЛИВО РЕШЕНИЕ ЗА СОВРЕМЕНИ, ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА

Во Владата на Републикa Северна Македонија се одржа работен состанок на кој се разговараше за можни решенија за ажурирање на позитивната листа на лекови, како и за изнаоѓање трајно и одржливо решение, со цел поефикасно задоволување на потребите на граѓаните.

На состанокот беше потенцирано дека унапредувањето на јавното здравство и подобрувањето на грижата за пациентите е значаен стратешки приоритет. Оваа цел може да се постигне единствено преку обезбедување на механизми за навремен и соодветен пристап до современи, висококвалитетни лекови и медицински помагала.

Сподели на:

Related Posts