Day: март 27, 2024

ДЕМИРИ: СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПРВА ЗЕМЈА ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН ШТО ГО УСВОИ НАЦИОНАЛНИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ

Северна Македонија е прва земја од Западен Балкан што го усвои националниот акциски план за здравствена безбедност (НАПЗБ), гарантирајќи дека здравствениот систем на земјата може да ги заштити своите граѓани од закани од болести. Ова ќе помогне да се унапреди здравствената безбедност во земјата преку ангажирање партнери, обезбедување ресурси и градење капацитети за имплементација на […]