Процедури за МОЈ ТЕРМИН

Ова е работна верзија на документите во кои се опишани процедури кои се користат во системот Мој Термин, а се однесуваат и се применуваат во здравствени установи на различни нивоа на здравствена заштита.

Документите се отворени за коментари кои може да ги дадете на електронската адреса mojtermin@zdravstvo.gov.mk со наведување на Предмет (Subject) на електронската порака: Коментар за процедури.

Процедури за Мој Термин

1.Спреченост за креирање Е-упат

2.Спреченост за креирање на Е – рецепт

3.Спреченост за креирање на извештај на специјалистот – субспецијалистот

4.Спреченост за реализирање на E-рецепт

5. Замена на лекар кој е непланирано отсутен

6. Откажување на преглед заради отсуство на лекар

7. Откажан преглед

8. Внесување на преглед како Итен случај

9. Контролен преглед – закажување и реализација

10.Преглед со повисок приоритет – закажување и реализација

Сподели на:

Related Posts

Процедури за МОЈ ТЕРМИН

септември 3, 2013